ونداد|آگهی رایگان|نیازمندی رایگان|خرید و فروش|نو|دست دوم
فیلم ونرم افزار آموزشی جامع پرورش بلدرچین

فیلم ونرم افزار آموزشی جامع پرورش بلدرچین

به نام خدا فیلم ونرم افزار آموزشی جامع پرورش بلدرچین چندنکته کلیدی درموردپرورش بلدرچین قدبلدرچین اروپایی هجده سانتی متر قدبلدرچین ژاپنی پانزده سانتی متر بلدرچین نبایدباپرندگان دیگر پرورش داده شود تا از بروز بیماری پیشگیری شود جوجه ونیمچه بلدرچین به بیماریها حساس تر هستند پس از پرورش همزمان بابلدرچین های مادر وبزرگ سال بپرهیزید حتی […]