ونداد|آگهی رایگان|نیازمندی رایگان|خرید و فروش|نو|دست دوم
فیلم آموزشی پرورش سیب پاکوتاه

فیلم آموزشی پرورش سیب پاکوتاه

به نام خدا فیلم آموزشی پرورش سیب پاکوتاه •درختان پاکوتاه به علت داشتن چترکوچکتروحجم کمتر ازسطح باردهی کمتری برخوردارهستند  ولی اختلاط دوعامل تعدادومیزان محصول درشرایط مساوی دراکثر مناطق جبران کوچکی سطح باردهی درختان پاکوتاه رامی کند وحتی دربعضی شرایط میزان آن ازحد باغ های استاندارد فزونی می یابد.عامل مهم دیگر زود به بارنشستن آن هاست […]